เปิดให้เช่าบูชา พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อศิลาธิคุณ (พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อก้นครก) ยุคสมเด็จโต ราคาไม่แพง ราคาหลักพัน พุทธคุณหลักล้าน มีมาไม่มาก เนื้อพระสวยมาก ประวัติการสร้างมีจำนวนไม่มาก รีบด่วนมีจำนวนจำกัด !!!

เปิดให้เช่าบูชา พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

เนื้อศิลาธิคุณ (พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อก้นครก)

ยุคสมเด็จโต

ราคาไม่แพง

ราคาหลักพัน พุทธคุณหลักล้าน

มีมาไม่มาก เนื้อพระสวยมาก

ประวัติการสร้างมีจำนวนไม่มาก รีบด่วนมีจำนวนจำกัด !!!

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

หรือบางท่านเรียกว่า

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อก้นครก

     ศิลาธิคุณ โดย พ.อ.อุทัย ปัทมจิต

       จากคำบอกเล่าของศิษย์สายวัดระฆังของเจ้าพระคุณสมเด็จฯได้สอนบอกต่อ

       กันมาว่า พระสมเด็จของท่านนั้น มวลสารหลักคือ "ศิลาธิคุณ" เป็นธาตุ

       ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในดิน มีลายคล้ายหิน มีหลายสีในก้อนเดียวกัน เมื่อขุดขึ้นมา

       แล้ว ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งจะแข็งเป็นหิน ในขณะที่เป็นดินอ่อนอยู่นั้น เมื่อนำ

       มาบดให้ละเอียดแล้ว นำมารวมกับมวลสารอื่นๆไว้ได้ดี เมื่อแห้งจะแข็งเหมือน

       หิน เช่นกัน

       "ศิลาธิคุณ" นั้นมีหลายสี ดังนั้นจึงมีส่วนที่ทำให้ พระสมเด็จมีสีอ่อนแก่

       แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใส่ "ศิลาธิคุณ" มากหรือน้อย

       ศิลาธิคุณ มีสภาพเป็นก้อนโดดๆอยู่ในดิน มีทั้งชนิดที่แข็งเป็นหินและอ่อน

       กัดกินได้

       ศิลาธิคุณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฤาษีผสมแล้ว ถือเป็นมวลสารหลัก ที่ใช้

       สร้างพระสมเด็จ นอกจากตัวประสาน (ปูนเพชร นํ้าตาลอ้อย และกล้วย)

       มีลักษณะภายนอก คล้ายหินอ่อน มีความร่วนตัว เปราะเมื่อพบครั้งแรกๆ

       เมื่อโดนอากาศ จะค่อยๆแข็งขึ้น อย่างเดียวกับศิลาแลง จึงนำมาเป็นส่วนผสม

       และมวลสารชนิดนี้เองทำให้เนื้อพระสมเด็จมีความแตกต่าง จากเนื้อปูน

       ผสมอื่นๆ เป็นตัวทำให้พระสมเด็จมีความหนึกนุ่มสามารถมองทางลึกได้

       (เนื้อมีความโปร่งใส) โดยมวลสารต่างๆจะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อศิลาธิคุณ

       นี่เอง นอกจากปรากฎเป็นเนื้อหลักแล้วส่วนศิลาธิคุณยังปรากฎให้เห็น

       ในพระสมเด็จเป็นก้อนเล็กๆเกือบทุกองค์ ซึ่งบางทีเข้าใจว่าเป็นก้อนผงวิเศษ

       ก็มีแต่ผู้ชำนาญจะแยกออกได้ว่าจุดขาวใสที่เห็นเป็นศิลาธิคุณหรือผง

       ดินสอวิเศษ ตอนแรกไม่คิดว่า เรื่องศิลาธิคุณจะมีจริงเหมือนกันและไม่คิด

       ว่าจะได้มวลสารที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จฯถึงเพียงนี้

       สำหรับศิลาธิคุณ มีคุณสมบัติป้องกันการแตกร้าว และผสมผสานกับมวลสาร

       อื่นได้ดีและจะแข็งเป็นหินเมื่อทิ้งไว้ ท่านสมเด็จโตจะผสมเป็นครั้งคราว

       บางครั้งก็ไม่ได้ผสม แต่จะผสมอย่างอื่นเช่น กล้วย เป็นต้น

       พระเครื่องเนื้อผงลักษณะพิมพ์สมเด็จวัดระฆังปัจจุบันพบเห็นกันดาษดื่นทุก

       แผงพระจะต้องมีเนื่องจากพระสมเด็จวัดระฆัง ของสมเด็จโตสร้างนั้นเป็นที่

       ศรัทธาของชาวไทย ทั้งมีค่านิยมสูงที่แลกเปลี่ยนด้วยค่าเงินจำนวนมหาศาล

       ในปัจจุบัน จนเป็นที่แสวงหาของคนทุกวงการ แต่การที่จะเช่าหาพระแท้

       ในราคาถูกนั้นคงจะไม่มี หรือใช่ว่าจะเช่าในราคาแพงแล้วจะได้ของแท้ที่มี

       พุทธคุณที่สร้างด้วยญาณของสมเด็จโตนั้น ก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกัน

       เพราะไม่มีใครเกิดทันยุคสมเด็จโตกันทุกคน จึงอาศัยข้อมูลหนังสือประวัติ

       ท่านอ้างอิงสืบต่อกันมา สิ่งสำคัญที่สุดในการพิจารณา องค์พระสมเด็จโต

       ไม่ใช่เฉพาะแต่พิมพ์และผิวเท่านั้น ควรดูเนื้อพระเป็นหลักว่าพระสมเด็จท่าน

       ทำจากอะไร โดยเฉพาะจากวัดระฆังของสมเด็จโตแล้วในสมัยที่ท่านยังไม่

       ยอมรับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ครั้งนั้น จึงได้ออกเดินธุดงค์ ท่านจะรู้ว่าควร

       หาสิ่งใดเป็นมวลสารที่ดีเป็นส่วนผสมและมีดีในตัวเองอยู่แล้วรวมทั้งเป็นตัว

       ประสานให้หนึกนุ่มมาทำผงวิเศษอย่างประณีต ซึ่งเนื้อผงพระของท่าน

       สมเด็จโตประกอบด้วยวัตถุที่เป็นมงคลหลายอย่างผสมผสานกันประกอบ

       ด้วยวัตถุที่เป็นตัวประสานยึดเกาะตัวของมวลสาร เช่น ผงดินสอพองทำเป็น

       ผงวิเศษ , ข้าวสุกเศษอาหาร , กล้วย , เกสรดอกไม้มะลิ , ดอกบัวบูชาพระ ,

       ศิลาธิคุณ , ดินโป่งเหลือง , น้ำมันตัวอิ๊ว , และสิ่งของที่เป็นมงคลอีก เช่น

       ดินโป่ง 7 โป่ง , ดินท่า 7 ท่า , ดินหลักเมือง 7 หลัก , ขี้เถ้าไส้เทียนบูชา

       พระประธาน , ดอกกาหลง , ยอดสวาท , ยอดรักซ้อน , ตะไคลเสมา ,

       ตะไคลเสาตะลุงช้างเผือก , ตะไคลประตูวัง , ราชพฤกษ์ , ชัยพฤกษ์ ,

       พลูร่วมใจ , พลูสองหาง , กระแจะหอม , น้ำบ่อจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ,

       ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อผสมกัน จะทำให้เป็นเนื้อหาวรรณะพระสมเด็จ

     ศิลาธิคุณ โดย อาจารย์ประถม อาจสาคร

       พระสมเด็จเนื้อศิลาธิคุณ ผสมผงพุทธคุณผงเบญรงค์หรือเนื้อหินอ่อนผสม

       ผงตะไบทองจากศิลาจารึกพระคาถาธรรมิกราช อาจารย์ประถม อาจสาคร

       กล่าวว่า สร้างโดยวิธีจารพระคาถาลงในแผ่นหิน แล้วนำมาย่อยป่น

       ในเนื้อพระมีสรรพคุณทางกันอหิวาตกโรค

       หินอ่อนนี้ยังมีฝังอยู่ที่ สระน้ำวัดระฆังและสระน้ำวัดอินทรวิหาร จากการ

       ติดตามศึกษา เก็บสะสมมา มีประวัติการสร้างที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการ

       จัดสร้างโดยพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ

       (พระโอรสในสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) เปรียบได้กับพระเจ้าแผ่นดิน

       องค์ที่ 2 ในสมัยรัชการที่ 4 สร้างเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารหาญ ที่ปกป้องบ้าน

       เมืองโดยมีพระอรหันต์ และพระเกจิอาจารย์หลายท่าน ร่วมอธิษฐานจิตส่ง

       พลังสู่พระเครื่อง วัตถุมงคลนี้ อาทิ ลป.เทพโลกอุดร ซึ่งเป็นพระอรหันต์

       องค์หนึ่งตามที่ทราบ และพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นๆ เช่น

       สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี , ลพ.เงิน บางคลาน , ลป.ศุข วัดปากคลองฯ

       และพระเกจิ อีกหลายรูป ฯลฯ มีส่วนร่วมในการปลุกเสกพลังจิต ในระหว่างปี

       พ.ศ. 2400-2428 เป็นพระเครื่องที่งดงามทางพุทธศิลป์ โดยช่างสิบหมู่

       ในวังดำเนินการจัดสร้าง ตามพระประสงค์ของเสด็จวังหน้า เป็นมรดกทาง

       พุทธศาสนาบนแผ่นดินสยาม ควรแก่การอนุรักษ์เก็บไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

     ศิลาธิคุณ โดยอาจารย์บุญชัย จรัสรัศมี

       พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ที่สร้างขึ้นในวาระพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง

       ในวโรกาสอันมงคลยิ่งในปี พ.ศ.2411 ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชฯ

       โดยเจ้าพระคุณสมเด็จโตฯท่านใช้แม่พิมพ์และมวลสารพิเศษในการจัดสร้าง

       ที่เรียกว่าเนื้อ "ศิลาธิคุณ" อันประกอบด้วยผงวิเศษ ผงหรดานกลีบทอง

       และมักจะมีดินสอเหลืองอยู่ด้วย ผงดำถ่านใบลาน เหล็กไหลไพรดำ แร่น้ำพี้

       หินสีมงคลจากจีน หยก สร้างจำนวนน้อย คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็น เนื้อก้นครก

       ซึ่งมวลสารหยาบจะตกลงไปอยู่ส่วนล่างสุดตามธรรมชาติ แต่เนื้อศิลาธิคุณ

       เป็นมวลสารพิเศษล้วนๆ และเกิดจากความจงใจของผู้สร้าง

       ขอบคุณอาจารย์บุญชัย จรัสรัศมี ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เป็นวิทยาทานอันบริสุทธิ์

       ขอบคุณข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ทุกท่าน ทุกอาจารย์ ไว้ณ.ที่นี้ด้วยครับ

เนื้อศิลาธิคุณ

คือธาตุดินกายสิทธิ์ มีหลายสีในก้อนเดียวกัน

เป็นของดีมีคุณวิเศษในตัว

มีหลายสีเช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า

สีน้ำเงิน สีขาว สีใส สีน้ำตาล สีเทา สีดำ

ให้ดูที่ก้อนศิลาธิคุณ จะต้องมีสีอื่นเข้ามาปน

เช่น สีแดงจะมีสีขาวปน หรือ สีเหลืองปนสีน้ำเงิน เป็นต้น

(สีทุกสีปนกันได้ในก้อนเดียวกัน แม้จะบดป่นแล้ว)

โปรดสังเกตุ เนื้อพระสมเด็จ ด้านล่างนี้

จะเป็นเช่นนี้ ทุกองค์ !!!

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

เปิดกรุคุณตาท่านหนึ่ง อายุมากแล้ว

ท่านไม่มีทายาท

โดยส่วนตัวแล้วท่านจะปล่อยเช่าบูชา

เพื่อจะนำเงินไปทำบุญในบั้นปลายชีวิต

เป็นพระพิมพ์ใหญ่ เนื้อหาดี

(พระนอกวงการ เซียนพระไม่เล่น ตีเก๊)

แต่พระถูกเก็บมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อ ของคุณตา

พระหลักพัน พุทธคุณหลักล้าน

ไม่มีตามท้องสนามพระเครื่อง

คนที่รู้ดูเนื้อเป็นเขาจะเก็บกันหมด

จำนวนการสร้างไม่มากครับ

ราคาพระสมเด็จ เนื้อศิลาธิคุณ

1 องค์ = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

                  สมเด็จโต,สมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จ,พระสมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่,สมเด็จเนื้อก้นครก,พระสมเด็จเนื้อก้นครก,ศิลาธิคุณ,เนื้อศิลาธิคุณ,
                  สมเด็จเนื้อศิลาธิคุณ,พระสมเด็จเนื้อศิลาธิคุณ,

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต

วัดระฆัง ยุคต้น รุ่นแรกๆ

เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์หายากมากๆ

พระสมเด็จในตำนาน บางพิมพ์ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

สนใจคลิกที่นี่

www.somdejto1.com

ติดต่อเช่าบูชา

               098-702-0178

               somdej20

https://line.me/ti/p/MaNyKC2j2A

ด้านหน้า

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

องค์นี้หายาก เนื้อเขียวก้านมะลิ

มวลสารเนื้อศิลาธิคุณครบ มีตะไบทองทั่วทั้งองค์

ชุบน้ำลูกหว้า ผิวสีม่วง

พิเศษที่สุดคือ เนื้อศิลาธิคุณ ตอนที่ทำพระสมเด็จ

เนื้อศิลาธิคุณ ยังอ่อนตัวอยู่ ยังไม่เป็นก้อนแข็ง

หายากมาก เจอแค่องค์นี้องค์เดียว

พระโชว์ครับ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

องค์นี้ เนื้อพระสีน้ำตาล

มีตะไบทองทั่วทั้งองค์

ผิวชุบน้ำปูน ผิวสีขาวนวล

มวลสารเนื้อศิลาธิคุณครบ

พระโชว์ครับ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

องค์นี้ เนื้อพระสีน้ำตาล+สีเหลือง

มีตะไบทองทั่วทั้งองค์

ผิวชุบยางรัก หลุดร่อนเหลือติดตามซอกพระ

มวลสารเนื้อศิลาธิคุณครบ

พระโชว์ครับ

ด้านหน้า

(ให้ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

องค์นี้ เนื้อพระสีน้ำตาล

มีตะไบทองทั่วทั้งองค์

ผิวชุบน้ำปูน ผิวสีขาวนวล

มวลสารเนื้อศิลาธิคุณครบ

พระโชว์ครับ

(ให้ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)

ด้านหน้า

องค์ที่ 1

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 2

(ให้ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

(ให้ลูกค้าเช่าบูชาแล้ว)

ด้านหน้า

องค์ที่ 3

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 4

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 5

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 6

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 7

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 8

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 9

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 10

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 11

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 12

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 13

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ด้านหน้า

องค์ที่ 14

ด้านหลัง

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อศิลาธิคุณ

ราคา = 1,900 บาทรวมส่ง

(จากราคาปกติ = 2,900 บาท)

ติดต่อเช่าบูชา

               098-702-0178

               somdej20

https://line.me/ti/p/MaNyKC2j2A